De Kans mag gerust een ontmoetingsplaats voor ondernemers, werkzoekende, werknemers en werkgevers worden genoemd. Het multifunctionele gebouw vormt een grote gemeenschappelijke deler die zorgt voor nieuwe inspiratie, meer creativiteit en samenwerking. Door het organiseren van events krijgt iedereen de mogelijkheid om lokaal contact te leggen.

Bij De Kans komen vraag en aanbod van arbeid en werk bij elkaar. De ontmoetingsruimte wordt gebruikt als ontmoetingsplaats voor ondernemers, werkzoekende, werknemers en werkgevers uit de omgeving, er worden evenementen georganiseerd, er vinden vergaderingen plaats en wordt gebruikt door de werknemers van De Kans. Zo kunnen er veel connecties gelegd worden en kunnen samenwerkingen aangegaan worden.

De Kans biedt werkplekken voor iedereen, van internetmarketing, administratie tot productie. Binnen De Kans kan iedereen maximaal presteren binnen zijn vermogen. We gaan uit van wat de medewerker kan en door goed samen te werken realiseren zij gezamenlijk kwalitatief goede producten. Wanneer je binnenkomt groei je verder in het bedrijf waarna je doorstroomt naar een ander bedrijf.


Website voor 'De Kans' is in ontwikkeling